Bọ Lập dời nhà

que-choa Kể từ hôm nay ( 07/06/2013) bọ Lập sẽ chuyển nhà sang blogspot, địa chỉ nhà mới Quê Choa , xin bấm vào link này: http://bolapquechoa.blogspot.com/

Từ nay quechoainfo.wordpress.com  trở thành cái kho chứa những bài viết của bọ Lập

Xin mời bà con tiếp tục đến với Quê Choa!

Nếu bị chặn, bà con vượt tường lửa bằng link proxyweb.com.es hoặc German-proxy.de sau đó paste link bolapquechoa.blogspot.com vào khe hẹp nằm ngang giữa trang, rồi bấm go là xong.

Những ai chưa quen vượt tường lửa thì lưu hai trang Quê Choa để sử dụng khi cần:  Quê Choa 1 và  Quê Choa 2,

Trường hợp đã dùng các cách trên vẫn không truy cập được thì hãy vào các địa chỉ sau:

1.bolapquechoa.blogspot.com.au

2.bolapquechoa.blogspot.com.jp

3.bolapquechoa.blogspot.com.ca

About these ads
By nguyenquanglap Posted in Lưu